Onderzoek naar het Individueel Zorgplan 2.0

U hebt aangegeven mee te willen doen aan het vragenlijstonderzoek. Voordat de vragenlijst start, moet u eerst het toestemmingsformulier voor deelname en gebruik van uw gegevens invullen.

Ik heb de informatie over het onderzoek gelezen op de website. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.


Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.


Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen die op de website staan.


Ik weet dat sommige personen mijn gegevens in kunnen zien. Die personen staan genoemd op de website.


Ik geef toestemming mijn gegevens na het onderzoek nog minimaal 15 jaar te bewaren in het UMCG.

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.