Bedankt voor uw interesse in deelname aan dit panelonderzoek!

Het doel van dit onderzoek is om het gebruik van het BAR-instrument en de leidraad in de praktijk te monitoren en te evalueren in een panel van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen werkzaam in het Poortwachtersproces. We zijn hierbij geïnteresseerd in de ervaringen en meningen van zowel gebruikers als niet-gebruikers van het BAR-instrument.

Deelnemers aan dit panel worden gedurende de looptijd van het onderzoek vier keer per jaar gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijsten kost maximaal 15 minuten per keer. Het onderzoek loopt tot en met januari 2026. Vragen gaan over uw ervaringen met het gebruik van het BAR-instrument, alsook hoe uw samenwerking en communicatie met andere professionals, werkgevers en werknemers in het Poortwachtersproces verloopt. Meer informatie over dit onderzoek staat in de informatiebrief (u kunt deze op de volgende pagina downloaden).

Als u besluit mee te doen aan dit panelonderzoek kunt u op de volgende pagina het toestemmingsformulier invullen. Na het verzenden van het toestemmingsformulier wordt u automatisch doorgestuurd naar de eerste vragenlijst.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam door een mail te sturen naar: verbetering-poortwachtersproces@umcg.nl.

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.