Geachte mevrouw,

Dank u wel dat u deze informatie wilt lezen.

U leest/krijgt deze informatie omdat u zwanger bent, en men denkt dat de baby een stuk kleiner is dan gemiddeld. In medische termen: onder de p10. Dat betekent dat uw kindje valt in de 10% kleinste kinderen (oftewel onder de 10e percentiel, of p10). Er zijn twee belangrijke redenen: 1: het kan zo zijn dat u een kindje krijgt dat klein maar gezond is ('klein maar fijn' - dan is het kindje van zichzelf klein). 2: Het kan ook zo zijn dat u een klein kindje krijgt doordat de moederkoek minder goed functioneert, het kindje heeft dan een groeiprobleem. Voor achtergrondinformatie over kleine kindjes verwijzen we u graag naar https://tekleinebaby.nl.

Achtergrond
We hebben aanwijzingen dat de kans op een spoedbevalling (vacuümpomp of keizersnede) door een verminderde conditie van het kind ('foetale nood') hoger is na een ruggenprik tijdens de bevalling. Dat komt waarschijnlijk door bloeddruk veranderingen. Foetale nood betekent dat er zorgen zijn over de hartslag en de conditie van de baby. Er geldt: hoe kleiner het kindje hoe groter de kans op een spoedbevalling door foetale nood. Dat komt waarschijnlijk doordat bij kleine kinderen de moederkoek wat minder goed werkt. De kans op een spoedbevalling is 2 keer zo groot en stijgt van 13% naar 26% in de kleinste kinderen van de onderzochte groep.

Wij denken dat de kans op een spoedbevalling vanwege foetale nood gehalveerd kan worden als we een andere (alternatieve) vorm van pijnstilling geven bij kinderen onder de p10. Hierbij kun je gewoon vaginaal bevallen. Voordelen van alternatieve pijnstilling met een vaginale bevalling kunnen zijn: dat jij en je baby dan minder lang in het ziekenhuis blijven, dat je misschien de kans op een keizersnede vermindert waarmee de kans op een vaginale bevalling de zwangerschap erna erg groot is, dat je misschien de kans op een bevalling met de vacuümpomp vermindert, dat je bevalling rustiger verloopt.

Het nadeel van alternatieve pijnstilling kan zijn: dat het minder goed werkt dan een ruggenprik en dat je dus meer pijn zult ervaren. Ook bestaat altijd de kans op een spoedbevalling vanwege 'foetale nood' en die kans is bij kleine kinderen sowieso groter.

Bij alternatieve pijnstilling heb je dus MOGELIJK een betere uitkomst en ZEKER minder effectieve pijnstilling.

Wetenschappelijk onderzoek
Wij plannen nu een wetenschappelijk onderzoek waarbij we een virtual reality (VR) bril willen gebruiken, met software specifiek voor bevallingen. Dat is een nieuwe alternatieve manier van pijnstilling tijdens de bevalling. We willen zo het aantal ruggenprikken verlagen en daarmee de kans op een spoedbevalling door foetale nood. Dit willen we eerst testen in de groep die de hoogste kans heeft op de spoedbevallingen door foetale nood, en dat is bij kleine kinderen met een geschat gewicht onder de p10.

Waarom hebben we u nodig?
Wij weten niet wat zwangere vrouwen zouden kiezen, wanneer ze de cijfers kennen over een ruggenprik bij een klein geschatte baby. We weten niet of ze bereid zijn te kiezen voor minder goede pijnstilling, om een mogelijk betere uitkomst voor haar en haar kindje te krijgen. We willen voordat we de studie gaan plannen eerst weten of vrouwen mee zouden willen doen. Vandaar dat we u verzoeken om een aantal vragen te beantwoorden over pijnstilling, omdat u in die situatie zit.

De vragenlijst is anoniem. We weten NIET wie wat invult. We waarderen uw eerlijkheid omdat dit ons verder kan helpen om de toekomstige studie te plannen. Als er weinig zwangere vrouwen zijn die de alternatieve pijnstilling overwegen, dan is dat voor ons ook waardevolle informatie. In dat geval is het namelijk niet zinvol om de studie te starten.

Het invullen van de vragenlijst kost 5-10 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw moeite!

Sanne Gordijn (gynaecoloog, UMCG), Wessel Ganzevoort (gynaecoloog, AmsterdamUMC), Claire Stramrood (gynaecoloog, 'beval beter') namens het onderzoeksteam

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.