Welkom bij de vragenlijst voor aanmelding voor de ACT-Booster studie.

Het doel van deze vragenlijst is om uit te zoeken of u geschikt bent om deel te nemen aan onze studie.

Indien u naar aanleiding van deze vragenlijst geschikt blijkt voor deelname aan de studie zult u een email ontvangen met alle aanvullende informatie. U krijgt een week daarna (in verband met wettelijke bedenktijd) een email waarmee u een afspraak kan maken voor een screeningsbezoek.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen op de server van het UMCG en worden niet met derden gedeeld. Indien u niet kunt deelnemen aan het onderzoek zullen de gegevens binnen twee weken na uitsluiting worden verwijderd.

We willen u verzoeken de vragenlijst naar waarheid in te vullen. Indien u naar aanleiding van de vragenlijst uitgenodigd wordt voor deelname, zullen we deze vragen nogmaals samen met u doorlopen. We zullen dan ook uw medische voorgeschiedenis beoordelen, zoals bekend bij de huisarts.

De criteria voor deelname zijn erg strikt en daardoor mogen we geen individuele uitzonderingen maken.

Alvast bedankt voor uw aanmelding!

Page 1 of 5

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.