Onderzoek naar het Individueel Zorgplan (IZP) 2.0

Hieronder vindt u het toestemmingsformulier voor deelname aan dit onderzoek. Daarna volgt de vragenlijst.

 

Ik heb de informatie op de website www.izpproject.com gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik mee doe.

Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.

Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen die op de website staan.

Ik weet dat sommige personen mijn gegevens in kunnen zien. Die personen staan genoemd op de website.

Ik geef toestemming mijn gegevens na dit onderzoek nog minimaal 15 jaar te bewaren in het UMCG.

Het huidige onderzoek bestaat uit verschillende fasen. De vragenlijst die nu voor u ligt, hoort bij fase 3. Ook horen interviews met ouders en zorgverleners bij fase 3. In fase 1 zijn ouders en zorgverleners ook benaderd voor interviews en vragenlijsten. Op basis van de antwoorden van alle respondenten van fase 1, is het IZP in fase 2 aangepast naar IZP 2.0 en opnieuw in de praktijk geïmplementeerd. De vragenlijst die nu voor u ligt gaat over IZP 2.0.

Wanneer iemand aan beide fasen meewerkt, is het voor ons belangrijk om hun antwoorden aan elkaar te kunnen koppelen. We vragen u daarom om uw emailadres. Dit zal alleen voor dit doeleinde gebruikt worden, en voor het benaderen voor ander onderzoek binnen de kinderpalliatieve zorg wanneer u daarop met 'ja' geantwoord heeft. Uw emailadres zal niet met anderen gedeeld worden. 

 

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.