Geachte heer/mevrouw, 

Bedankt dat u wilt meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het betreft het invullen van enkele vragenlijsten. Meedoen is vrijwillig. Wij zijn voor dit onderzoek op zoek naar mensen die gebruik maken van een beenprothese. 

U kunt zich aanmelden door uw mailadres door te geven. Nadien zult u de vragenlijsten ontvangen via de mail. 

Met vriendelijke groet, 

Maaike Hulshof 

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.