Inleiding

Vanuit het universitair centrum psychiatrie te Groningen, willen we onderzoeken hoe mensen in heel Nederland denken over euthanasie op basis van een psychische aandoening. De vragenlijst kan ingevuld worden door iedereen, ook als u geen specifieke kennis heeft van psychische aandoeningen of euthanasie.

In Nederland is euthanasie of hulp bij zelfdoding op basis van een psychische aandoening mogelijk wanneer aan de eisen van de euthanasiewet is voldaan. 
In deze vragenlijst wordt zowel hulp bij zelfdoding als euthanasie bedoeld wanneer er euthanasie staat. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20-30 minuten in totaal. De vragenlijst kan tussendoor worden opgeslagen en later worden afgemaakt.

Alle antwoorden die u geeft in deze vragenlijst zullen anoniem verwerkt worden, zijn niet herleidbaar en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.

Door deze vragenlijst in te vullen en te verzenden gaat u ermee akkoord dat wij de antwoorden gebruiken voor ons onderzoek.

 

Vragen en op- of aanmerkingen

Voor vragen en op- of aanmerkingen kunt u een email sturen aan a.van.den.bosch@umcg.nl met als onderwerp ''onderzoek euthanasie''. Binnen 10 werkdagen krijgt u reactie. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

 

Prof. Richard Oude Voshaar, psychiater
Dr. Radboud Marijnissen, psychiater
Drs. Gwendolyn Maes, psychiater in opleiding

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.