Geachte meneer/mevrouw,

Mijn naam is Maybrit Hansen en ik studeer Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Voor mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar het voorkomen (prevalentie) van bruxisme (tandenknarsen en klemmen) bij personen met het obstructief slaapapneu in vergelijking met personen zonder het obstructief slaapapneu syndroom.

Wat is bruxisme en het obstructief slaap apneu syndroom?

Bruxisme is een herhalende kauwspieractiviteit die wordt gekenmerkt door het knarsen met de tanden of kiezen en het klemmen van de kaken op elkaar. Dit is vaak een onbewust proces en kan overdag en in de nacht voorkomen. Door het veelvuldig bruxeren kan er ernstige tandslijtage optreden.

Obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) is een slaapafhankelijke ademhalingsstoornis. Bij dit syndroom zijn er herhaaldelijk obstructies (verstoppingen) van de bovenste luchtwegen aanwezig tijdens het slapen. Hierop reageert ons lichaam met een korte ontwaakreactie (wakker worden). In eerdere onderzoeken is aangetoond dat bruxisme en OSAS iets met elkaar te maken hebben, dit kan zowel positief als negatief zijn. Mede hierom is het lastig om precies duidelijk te krijgen hoe die relatie is. Om een duidelijker beeld te verkrijgen van de relatie tussen OSAS en bruxisme neem ik een vragenlijst af.

Kan iedereen mee doen aan het onderzoek?

Mensen die mee kunnen doen aan de vragenlijst zijn mensen die nog eigen tanden en kiezen hebben en geen uitneembare voorziening hebben of gebruiken. Te denken valt aan een kunstgebit (boven of onder), plaatje of frameprothese.

Mee doen?

Naar verwachting zal het invullen van de vragenlijst maximaal 5 minuten in beslag nemen. Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. U beslist zelf of u mee wilt doen aan dit onderzoek, deelname is vrijwillig. Als u zich bedenkt tijdens het invullen van de vragenlijst kunt u op ieder moment stoppen. Als u besluit om niet mee te doen aan het onderzoek hoeft u verder niets te doen. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het schrijven van de scriptie en het schrijven van een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

> Door te starten met het invullen van onderstaande vragen geeft u aan de informatie voor de proefpersonen gelezen te hebben en vindt u het goed om mee te doen aan dit onderzoek. U geeft toestemming om uw gegevens te gebruiken voor de doelen van het onderzoek.

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.