Geachte mevrouw,

Graag willen we u met deze vragenlijst een aantal vragen voorleggen over pijnstilling tijdens de bevalling. Het is voor toekomstig onderzoek belangrijk dat wij weten hoe u als zwangere vrouw hierover denkt.

Achtergrond

Er zijn aanwijzingen dat bij een ruggenprik de kans op een spoedbevalling (kunstverlossing met vacuümpomp en keizersnede) vanwege een verminderde conditie van het kind (foetale nood) verhoogd is. Mogelijk komt dit doordat de ruggenprik zorgt voor een verlaging van de bloeddruk van de zwangere. Dat is echter niet zeker aan elkaar gerelateerd.

'Foetale nood' betekent dat er zorgen zijn over de hartslag en de conditie van de baby. Uit onderzoek gegevens lijkt dat hoe kleiner het kindje, hoe groter de kans op een spoedbevalling door foetale nood. Dat komt waarschijnlijk doordat bij kleine kinderen de moederkoek wat minder goed werkt. De kans op een spoedbevalling is twee keer zo groot, en stijgt van 13% naar 26% bij de kleinste kinderen van de onderzochte groep en van 4% naar 8% bij grotere kinderen.

Wij denken dat de kans op een spoedbevalling vanwege foetale nood gehalveerd kan worden als we een andere (alternatieve) vorm van pijnstilling geven in de vorm van een virtual reality bril (VR-bril) met speciale software. Hierbij kun je gewoon vaginaal bevallen. Voordeel van deze alternatieve pijnstilling kan zijn dat je misschien de kans op een keizersnede of met vacuümpomp vermindert. Het nadeel van alternatieve pijnstilling is dat het minder goed werkt dan een ruggenprik en dat je dus meer pijn zult ervaren.

Bij alternatieve pijnstilling heb je dus MOGELIJK een betere uitkomst en ZEKER minder effectieve pijnstilling.

Wetenschappelijk onderzoek
Wij plannen nu een wetenschappelijk onderzoek waarbij we een VR-bril met speciale software specifiek voor zwangeren en voor tijdens de bevalling willen gebruiken. Deze vorm van pijnstilling tijdens de bevalling is betrekkelijk nieuw. We hopen zo het aantal ruggenprikken te verlagen en daarmee de kans op een spoedkeizersnede of bevalling met vacuümpomp vanwege foetale nood. In dit onderzoek loten sommige vrouwen voor het standaard beleid, dus een ruggenprik bij pijnstillingsbehoefte, en andere vrouwen voor de VR-bril. U zult dus niet zelf de keuze hebben.

Waarom hebben we u nodig?
We weten niet of vrouwen bereid zijn te kiezen voor minder goede pijnstilling, om een mogelijk betere uitkomst voor haar en haar kindje te krijgen. We willen voordat we de studie gaan plannen eerst weten of vrouwen mee zouden willen doen. Vandaar dat we u als zwangere vrouw verzoeken om een aantal vragen te beantwoorden over pijnstilling.

De vragenlijst is anoniem. We weten NIET wie wat invult. We waarderen uw eerlijkheid omdat dit ons verder kan helpen om de toekomstige studie te plannen. Als er weinig zwangere vrouwen zijn die de alternatieve pijnstilling overwegen, dan is dat voor ons ook waardevolle informatie. In dat geval is het namelijk niet zinvol om de studie te starten.

Het invullen van de vragenlijst kost 5-10 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw moeite!

Sanne Gordijn (gynaecoloog, UMCG), Wessel Ganzevoort (gynaecoloog, AmsterdamUMC), Claire Stramrood (gynaecoloog, Beval Beter) namens het onderzoeksteam

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.