Geachte lezer,

Wij vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. We willen onderzoeken of mensen dementie herkennen bij personen in hun omgeving. Ook willen we weten wat mensen doen als ze iemand met dementie zien. Hieronder geven wij uitleg over het onderzoek. Als u mee wilt doen, kunt u onderaan deze pagina toestemming geven.

Wat is het doel van het onderzoek?
In het dagelijks leven kan het voorkomen dat u mensen tegenkomt met geheugenproblemen of andere hersenproblemen, zoals mensen met dementie. Dit kan ervoor zorgen dat mensen moeite hebben met zelfstandig functioneren. Ze weten bijvoorbeeld niet meer hoe ze moeten pinnen in de winkel of ze weten de weg naar huis niet meer. 

Met dit onderzoek verzamelen we informatie over wat mensen doen, als ze dementie of geheugenproblemen bij andere mensen herkennen. Hiermee kunnen we bepalen welke maatregelen mensen met dementie kunnen helpen. Bijvoorbeeld om onbegrip te verminderen, angst weg te nemen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Door op de juiste manier te reageren en eventueel passende zorg te regelen kunnen mensen met dementie beter blijven deelnemen aan de samenleving.

Wie kan er meedoen?
Mensen die ouder zijn dan 18 jaar en Nederlands spreken kunnen meedoen.
Mensen die zelf dementie hebben kunnen niet meedoen aan het onderzoek.

Wat houdt deelname in?
Wij vragen u om een online vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U kunt op elk moment besluiten om uw deelname te beëindigen door te stoppen met het invullen van de vragenlijst. U hoeft daar geen reden voor op te geven.

Verzamelen, gebruik en bewaren van uw gegevens
De antwoorden die u geeft, worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet naar u terug te leiden. De antwoorden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeker moet op grond van de wet- en regelgeving de verzamelde gegevens 15 jaar bewaren. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Contactpersoon voor vragen
Heeft u op dit moment of na uw deelname nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Fleur Visser via emailadres f.c.w.visser@umcg.nl of telefoonnummer 06-25649734. Meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden op Medisch-wetenschappelijk onderzoek | Rijksoverheid.nl

Page 1 of 6

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.