Talant, Ipse de Bruggen, 's Heeren Loo, Visio, Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen en Hanzehogeschool hebben samen een onderzoeksproject opgezet om uit te zoeken hoe dementie zich uit bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen (hierna afgekort tot (Z)EV(M)B).

Met dit onderzoek trachten wij (subtiele) signalen van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B in kaart te brengen.

Graag horen we van u welke dementiesymptomen u ziet bij uw naaste met (Z)EV(M)B. 

  • Deze enquête duurt ongeveer 10 minuten. 
  • U kunt de enquête maar één keer invullen.
  • De gegevens die u invult kunnen niet naar u herleid worden. 

Mocht u vragen hebben over de enquête dan kunt u contact opnemen met Maureen Wissing (onderzoekster UMCG/Hanzehogeschool) via m.b.g.wissing@umcg.nl.

Pagina 1 van 11

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now. To save your responses and end the survey, click the button below to do so. If you have selected the wrong option by accident and do not wish to leave the survey, you may click the other button below to continue, which will also remove the value of the option you just selected to allow you to enter it again and continue the survey.
The response has now been removed for the last question for which you selected a value. You may now enter a new response for that question and continue the survey.